Oprichting Water Afval Verwerking

26-10-2011

Vandaag is WAV opgericht. WAV staat voor Water Afval Verwerking. Met WAV richten we ons op het ophalen van afvalwater in de cruisescheepvaart. Dit willen we gaan doen door met onze eigen WAV boot langs de cruiseschepen op te varen, het water over te pompen en vervolgens zorg te dragen voor transport en verwerking hiervan. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan schonere havens en oppervlaktewateren!