Zuidenwind

energie

Zuidenwind is een coöperatie die zich tot doel heeft gesteld een impuls te geven aan duurzame (wind)energie in Limburg. Op dit moment is Zuidenwind bezig met de realisatie van een vijfde windturbine in windpark Neer. Via participatie willen we omwonenden in de gelegenheid stellen dit project samen met ons te realiseren.

Mundel is sinds 2013 secretaris van Zuidenwind.