Water Afval Verwerking

afval

Het bedrijf WAV (Water Afval Verwerking BV) is actief in de scheepvaartbranche. Doel is schepen te ontzorgen bij de verwerking en afvoer van hun afvalwater. Vanaf 2011 is er nieuwe wetgeving
(Scheepsafvalstoffenverdrag) waardoor passagiersschepen geen huishoudelijk afvalwater meer overboord mogen lozen. WAV speelt hier op in door met haar eigen boot langs een schip op te varen en dit afvalwater vervolgens over te pompen. De WAV-boot verzamelt zo vuil afvalwater en draagt vervolgens zorg voor de verdere duurzame verwerking ervan.
Mundel is sinds 2011 bestuurder van WAV. Meer informatie vindt u op de website van WAV.