Nulmeting duurzaamheid

overig

Een nulmeting duurzaamheid geeft inzicht wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid. De nulmeting kan dienen als referentiepunt voor latere ontwikkelingen. Wanneer de meting later herhaald wordt, kunnen de vorderingen inzichtelijk worden gemaakt.

L-Mundo heeft een dergelijke nulmeting uitgevoerd voor de gemeente Brummen en de gemeente Maasgouw. In beide gevallen was de insteek pragmatisch. In de nulmeting kwam onder meer terug een weergave van de (door het Rijk) berekende CO2 voetafdruk van de gemeente, een door ons berekende CO2 voetafdruk van de gemeentelijke organisatie, het invullen van de Lokale Duurzaamheidsmeter en een weergave van enkele andere landelijke benchmarks.