Milieubeleidsplan gemeente Maasgouw

beleid

De gemeente Maasgouw wil voor de komende periode een nieuw milieubeleidsplan. Naast de reguliere milieuthema's, komt dit keer een duidelijk accent op duurzaamheid te liggen. In het milieubeleidsplan zijn voor elk van de thema's de ambities voor de komende jaren geformuleerd. Aan het milieubeleidsplan is ook een uitvoeringsprogramma gekoppeld, waarin deze ambities worden uitgewerkt in concrete uitvoeringsprojecten.

L-Mundo had de opdracht dit milieubeleidsplan op te stellen. En inmiddels om enkele van de projecten ook uit te voeren, waaronder het uitvoeren van een nulmeting, het realiseren van PV-laadpalen voor elektrische fietsen, het opzetten van een intern fonds voor duurzaamheid en het realiseren van zonnepanelen op gemeentelijke accommodaties.
 
Mundel werkt hiervoor één dag in de week intern bij de gemeente Maasgouw.