Inventarisatie duurzaamheid Midwaste

afval

Midwaste is een collectief van bedrijven en overheden op het brede gebied van afval. Midwaste wil haar leden ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Als start van dit traject heeft L-Mundo een inventarisatie uitgevoerd bij alle Midwaste leden om te achterhalen wat zij al doen op het gebied van duurzaamheid. Eerst door middel van desk research, later via de afname van interviews bij de leden. Beide zijn gezamenlijk in een rapportage verwerkt.