Duurzaamheidsvisie gemeente Veendam

beleid

Voor de gemeente Veendam mogen wij een duurzaamheidsvisie schrijven. Het college heeft duidelijk uitgesproken zich in te willen zetten voor duurzaamheid. Maar hoe geven we dat vorm? Voor de gemeente Veendam is duidelijk dat ze dit willen bepalen samen met bewoners en bedrijven. Er worden daarom enkele
bijeenkomsten met hen georganiseerd, zodat zij hieraan hun input (kunnen) geven.
Waarna vervolgens een goed gedragen visie kan worden opgesteld. Met hieraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor de eerste jaren.