DuboCalc

bouwinkoop

In 2008 en 2009 heeft Mundel (via Advin) meegewerkt aan de doorontwikkeling van DuboCalc voor Rijkswaterstaat. DuboCalc is een rekenprogramma van Rijkswaterstaat dat ontwikkeld is om aan de ambitie van (100%) duurzaam inkopen te voldoen. DuboCalc maakt voordat tot inkopen wordt overgegaan, inzichtelijk wat de milieueffecten van een werk in de grond-, weg- of waterbouw zijn. Meer informatie over DuboCalc is te vinden via de website van Rijkswaterstaat.