Beleidsmedewerker duurzaamheid en afval bij de Kempengemeenten

energieafvalbeleid

Bij de Kempengemeente werkt Mundel aan duurzaamheidsonderwerpen als afvalverwerking en schone vormen van energie. Eén van de geboekte resultaten is de Notitie grootschalige wind- en zonne-energie. Hiermee is een eerste stap gemaakt naar enerzijds sociale aspecten meenemen bij grootschalige wind- en zonne-energieprojecten. En anderszijds om een visie te ontwikkelen deze ruimtelijk zo goed mogelijk in te passen.  Daarnaast begeleiden we het opstellen van het energiebeleidsplan met een bijbehorend uitvoeringsprogramma voor Oirschot. En zijn we betrokken bij een windenergieporject in Reusel-De Mierden. Op afvalgebeid werken we onder meer gewerkt aan de Afvalstoffen Verordening en het oppakken Plastic, Metalen Verpakkingen en Drankenkartons (PMD) en DIFTAR.