Ervaring

Hier vindt u enkele voorbeelden van de projecten die we hebben gedaan. Om te filteren op een specifiek thema, kunt u onderstaande knoppen gebruiken.

energieafvalbeleidwonenevenementbodemcommunicatieoverigmobiliteitbouwinkoopvisie

 • Zonnepanelenproject Maasgouw

  energie

  Via het Zonnepanelenproject wil de gemeetne Maasgouw meer hernieuwbare energie realiseren. En dat op de daken van haar eigen inwoners. Voor maar liefst 380 huishoudens hebben we via een aanbesteding kwalitatief goede zonnepanelen ing… >

 • Beleidsmedewerker duurzaamheid en afval bij de Kempengemeenten

  energieafvalbeleid

  Bij de Kempengemeente werkt Mundel aan duurzaamheidsonderwerpen als afvalverwerking en schone vormen van energie. Eén van de geboekte resultaten is de Notitie grootschalige wind- en zonne-energie. Hiermee is een eerste stap ge… >

 • Subsidie en lening voor energieneutrale woningen op Texel

  energiewonen

  Bij de gemeente Texel werk ik aan een aantal projecten op het terrein van energie. Eén daarvan is het stimuleren van het verbouwen van bestaande woningen tot energieneutraal. Hiervoor is een lening en een subsidie in het leven… >

 • Thuisafvalscheiden.nl

  afval

  Naast alle projecten die Mundel uitvoert op het gebied van energie en duurzaamheid, zet Mundel zich ook in voor afval scheiden. Dit samen met David Uhlenbroich via Thuisafvalscheiden.nl. Dit omdat ze beiden voorstander zijn van afval… >

 • Drijvend zonnepark

  energie

  Bij de gemeente Texel heb ik mogen werken aan het ontwikkelen van een drijvend zonnepark. Dit project was onderdeel van het grotere project om een energieneutrale openbare verlichting op Texel te realiseren. Op het bezinkwaterbassin … >

 • Bodemfestival

  evenementbodemcommunicatie

  2015 is het jaar van de bodem. Een goede reden om tijdens een Bodemfestival dit thema eens goed onder de aandacht te brengen. Daarom organiseren Mundel en Marij van der Leest van de Verrijking een driedaags Bodemfestival. Tijdens dit… >

 • Duurzaamheidsvisie gemeente Veendam

  beleid

  Voor de gemeente Veendam mogen wij een duurzaamheidsvisie schrijven. Het college heeft duidelijk uitgesproken zich in te willen zetten voor duurzaamheid. Maar hoe geven we dat vorm? Voor de gemeente Veendam is duidelijk dat ze dit wi… >

 • Duurzaamheid gemeente Texel

  beleid

  Mundel werkt sinds eind 2014 bij de gemeente Texel. Ze levert hier extra tijdelijke capaciteit op het gebied van duurzaamheid. Verschillende projecten mag ze zich voor inzetten, onder meer zonne-energie op publieke daken, zonne-energ… >

 • Duurzaamheid gemeente Doetinchem

  beleid

  Mundel heeft de duurzaamheidscoördinator van de gemeente Doetinchem tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen. In deze periode was zij verantwoordelijk voor alle lopende en startende duurzaamheidsprojecten van de gemeente. Dit … >

 • Inventarisatie duurzaamheid Midwaste

  afval

  Midwaste is een collectief van bedrijven en overheden op het brede gebied van afval. Midwaste wil haar leden ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Als start van dit traject heeft L-Mundo een inventarisatie uitgevoerd bij alle … >

 • Milieubeleidsplan gemeente Maasgouw

  beleid

  De gemeente Maasgouw wil voor de komende periode een nieuw milieubeleidsplan. Naast de reguliere milieuthema's, komt dit keer een duidelijk accent op duurzaamheid te liggen. In het milieubeleidsplan zijn voor elk van de thema's de am… >

 • Nulmeting duurzaamheid

  overig

  Een nulmeting duurzaamheid geeft inzicht wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid. De nulmeting kan dienen als referentiepunt voor latere ontwikkelingen. Wanneer de meting later herhaald wordt, kunnen de vorderingen inzichtel… >

 • Duurzaamheid op de Maashorstfair

  evenement

  De Maashorstfair is een lokaal evenement waarbij het natuurgebied De Maashorst op een aangename en vermakelijke wijze onder de aandacht wordt gebracht. Allerlei ontwikkelingen, initiatieven en activiteiten uit het gebied komen aan bo… >

 • Energieco√∂peratie Oss

  energie

  In de gemeente Oss is een groep vrijwilligers actief die graag een energiecoöperatie in de gemeente Oss wil realiseren. Om deze te kunnen realiseren, werkt de groep op dit moment aan het creëren van voldoende draagvlak hier… >

 • Water Afval Verwerking

  afval

  Het bedrijf WAV (Water Afval Verwerking BV) is actief in de scheepvaartbranche. Doel is schepen te ontzorgen bij de verwerking en afvoer van hun afvalwater. Vanaf 2011 is er nieuwe wetgeving (Scheepsafvalstoffenverdrag) waardoor pass… >

 • Zuidenwind

  energie

  Zuidenwind is een coöperatie die zich tot doel heeft gesteld een impuls te geven aan duurzame (wind)energie in Limburg. Op dit moment is Zuidenwind bezig met de realisatie van een vijfde windturbine in windpark Neer. Via partici… >

 • Duurzaam Brummen

  beleidenergie

  Mundel heeft van 2010 tot 2013 voor de gemeente Brummen gewerkt. Daar heeft ze het programma duurzame ontwikkeling opgesteld. Daarna heeft ze ook gewerkt aan de uitvoering van meerdere van de projecten op het gebied van duurzaamheid … >

 • FUELswitch

  mobiliteitcommunicatie

  FUELswitch is een campagne van de provincie Gelderland. Deze campagne richt zich op duurzame mobiliteit. Doel is de overstap naar schone brandstoffen en aandrijftechnieken te bevorderen. Dit gebeurt door de inzet van allerlei co… >

 • Analyse duurzaamheid bij Wereldvoedseldag

  evenement

  Wereldvoedseldag is in het leven geroepen door de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties. Met als doel het creëren van bewustzijn rond de voedselproblematiek in de wereld. De jongerencommissie Wereldvoeds… >

 • Energie openbare verlichting

  energie

  De gemeente Doetinchem had een onverklaarbaar hoge rekening voor de elektriciteit van de openbare verlichting. Zij hebben  L-Mundo opgedragen dit nader uit te zoeken. Wij hebben de data uit de stapels rekeningen opgenomen in een… >

 • DuboCalc

  bouwinkoop

  In 2008 en 2009 heeft Mundel (via Advin) meegewerkt aan de doorontwikkeling van DuboCalc voor Rijkswaterstaat. DuboCalc is een rekenprogramma van Rijkswaterstaat dat ontwikkeld is om aan de ambitie van (100%) duurzaam inkopen te vold… >

 • Duurzaam Oss

  beleid

  Mundel heeft  van 2006 tot 2008 bij de gemeente Oss aan duurzaamheid gewerkt. Dit was de periode dat een start is gemaakt met het opstellen van duurzaamheidsbeleid in Oss. Zij heeft meegewerkt aan het opstellen van de duurzaamhe… >

 • Duurzaamheidsdag

  communicatie

  Duurzaamheid is een heel breed toepasbaar onderwerp. Hierdoor kan het mensen wel eens duizelen waar het nu écht om gaat. Om hierin meer inzicht te geven, heeft Mundel een paar keer een duurzaamheidsdag georganiseerd, zowel voo… >

 • Duurzaamheid bij La Vuelta

  evenement

  In 2009 was Assen het startpunt van de wielerronde 'La Vuelta'. Een goede aanleiding voor de provincie Drenthe en de Spaanse regio Aragón om gezamenlijk de relatie tussen duurzaamheid en sport in beeld te brengen. Dit gebeurde… >

 • Our common future 2.0

  visie

  In 2012 was het 25 jaar geleden dat ‘Our Common Future’(het Brundtland Rapport) verscheen. Dit rapport identificeerde in 1987 dé duurzaamheidsthema’s en bood een inspirerende visie op de toekomst. Maar de wer… >

 • Implementatie van duurzaam inkopen

  inkoop

  Bij duurzaam inkopen worden naast economische, ook sociale en milieuaspecten meegenomen in het inkoopproces. Overheden willen een voorbeeld geven op het gebied van duurzaam inkopen. Ze hebben hiervoor duidelijke ambities uitgesproken… >